M u s i c - M u s i k

Learning from Game of Thrones, we decided to forego the live musicians and have a Spotify list for the dancing upstairs. Please contribute to our playlist anything you could want to dance to.

Som en lärdom av vad som hände i Game of Thrones har vi beslutat att hoppa över live-musiken och istället lita till en Spotify-lista för dansen på översta våningen. Bidra gärna med vadhelst ni kan tänka er dansa till.


click to enter our spotify list