R e g i s t e r i e s - Ö n s k e l i s t a

Of course, we only want our friends and families with us, and we are so grateful to those who will travel from afar. If you insist on gifts, however, we'd appreciate items that will help us build a home, or a donation towards our next adventure (honeymoon).
Vi vill förstås bara ha vår familj och våra vänner med oss, och vi är så tacksamma över alla som kommer. Men om ni insisterar på presenter så uppskattar vi saker som hjälper oss bygga ett hem, eller ett bidrag mot vårt nästa äventyr (smekmånaden).
For guests residing abroad, we've set up tiny registries at etsy.
For other options - like American goodies we appreciate, please email Kjell at kjell-ake.grandin@improconsult.com. He will be given a list.

For those residing in Sweden, a wish list can be found at Cervera, and etsy. There is also a small general wish list. For the general wish list please contact Kjell at kjell-ake.grandin@improconsult.com

Note that in order to see the wish list at Cervera, log in using email: she.bear.and.mr.dude@gmail.com, and password: 20130603
För alla som bor i Sverige har vi gjort en önskelista på Cervera, en på etsy, och en allmän blandad önskelista. För den blandade listan, var god kontakta Kjell via email - kjell-ake.grandin@improconsult.com
För att se önskelistan på Cervera kan man logga in med e-post: she.bear.and.mr.dude@gmail.com, och lösenord 20130603
HONEYMOON WISHING WELL - BIDRAG TILL VÅR SMEKMÅNAD
I sann Kickstarter-anda skickar vi bilder från smekmånaden på vad ert bidrag har skaffat oss.