C e r e m o n y - V i g s e l

Ö S S E B Y  K Y R K O R U I N
P r ä s t g å r d s v ä g e n,  B r o t t b y,  V a l l e n t u n a,  S w e d e n


I N F O R M A T I O N

The ceremony will be at 2:30 pm.

The ceremony will be held outdoors. In the case of rain, we will be married under a canopy of umbrellas. (So be sure to bring one)

We welcome anyone who wishes to sing, dance, or recite a poem. Musicians are warmly encouraged to share their talents.

Dress code is semi-formal.
(But we recommend practical shoes)
Vigseln sker i Össeby kyrkoruin kl 14:30, Vallentuna, Stockholm.

Vigseln hålls utomhus. Om det regnar gifter vi oss under ett tak av paraplyer. Så om vädret blir dåligt, se till att ta med ett paraply.

Bidrag till kvällen i form av sång, dans eller texter är varmt välkomna, och musiker uppmuntras att dela med sig av sina talanger.

Klädkod är kavaj eller kostym.
(men vi rekommenderar praktiska skor)

D R I V I N G  D I R E C T I O N S  -  
F Ä R D A N V I S N I N G A R

V i s i t i n g  a d d r e s s  -  B e s ö k s a d r e s s
Prästgårdsvägen, Brottby, Vallentuna

P U B L I C  T R A N S P O R T A T I O N

 Subway to Tekniska Högskolan and then bus 676 to Brottby trafikplats.
(Travelling time from Tekniska Högskolan is approximately 35 minutes)

From there it is only a short walk to the Össeby church ruins, approximately 500 meters.

Another option is bus 665 from Vallentuna.

Check departures at www.sl.se
L O K A L T R A F I K

Tunnelbana till Tekniska Högskolan och sedan buss 676 till Brottby trafikplats.
(Det tar ungefär 35 min att åka från Tekniska Högskolan)

Från busshållplatsen är det en kort promenad till Össeby kyrkoruin, ungefär 500 m.

Det finns också buss 665 från Vallentuna till Brottby trafikplats.

Avgångar kan hittas på www.sl.se

P A R K I N G  -  P A R K E R I N G

There is a parking lot by the old Norrtäljevägen -
do not drive up to the ruins

Det finns en parkeringsplats vid gamla Norrtäljevägen -
kör inte upp till kyrkoruinen

M A P  -  K A R T A

see treasure map page above for maps - besök skattkartssidan för kartor